Scripts pour installer des applications sous PlayOnLinux
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Norore 4a31f3ccb2 Script d'installation de Battle.Net, en cours de test pour WoW 3 lat temu
README.md Initial commit 3 lat temu
pol_battlenet.sh Script d'installation de Battle.Net, en cours de test pour WoW 3 lat temu

README.md

POL_Scripts

Scripts pour installer des applications sous PlayOnLinux