1 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  aeris 8dc8e7a3e1 Initial commit pirms 1 gada