Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

7 wiersze
66 B

.bundle
/build
/.sass-cache
/.cache
.rakeTasks
Gemfile.lock
*.iml