You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

167 lines
9.5 KiB

{
"account.block": "Blokkér @{name}",
"account.disclaimer": "Denne brukeren er fra en annen instans. Dette tallet kan være høyere.",
"account.edit_profile": "Rediger profil",
"account.follow": "Følg",
"account.followers": "Følgere",
"account.follows": "Følger",
"account.follows_you": "Følger deg",
"account.mention": "Nevn @{name}",
"account.mute": "Demp @{name}",
"account.posts": "Innlegg",
"account.report": "Rapportér @{name}",
"account.requested": "Venter på godkjennelse",
"account.unblock": "Avblokker @{name}",
"account.unfollow": "Avfølg",
"account.unmute": "Avdemp @{name}",
"boost_modal.combo": "You kan trykke {combo} for å hoppe over dette neste gang",
"column.blocks": "Blokkerte brukere",
"column.community": "Lokal tidslinje",
"column.favourites": "Likt",
"column.follow_requests": "Følgeforespørsler",
"column.home": "Hjem",
"column.mutes": "Muted users",
"column.notifications": "Varslinger",
"column.public": "Felles tidslinje",
"column_back_button.label": "Tilbake",
"column_subheading.navigation": "Navigation",
"column_subheading.settings": "Settings",
"compose_form.lock_disclaimer": "Your account is not {locked}. Anyone can follow you to view your follower-only posts.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "locked",
"compose_form.placeholder": "Hva har du på hjertet?",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Din private status vil leveres til nevnte brukere på {domains}. Stoler du på {domainsCount, plural, one {den serveren} other {de serverne}}? Synlighet fungerer kun på Mastodon-instanser. Hvis {domains} {domainsCount, plural, one {ike er en Mastodon-instans} other {ikke er Mastodon-instanser}}, vil det ikke indikeres at posten din er privat, og den kan kanskje bli fremhevd eller på annen måte bli synlig for uventede mottakere.",
"compose_form.publish": "Tut",
"compose_form.sensitive": "Merk media som følsomt",
"compose_form.spoiler": "Skjul tekst bak advarsel",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Innholdsadvarsel",
"confirmation_modal.cancel": "Cancel",
"confirmations.block.confirm": "Block",
"confirmations.block.message": "Are you sure you want to block {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Delete",
"confirmations.delete.message": "Are you sure you want to delete this status?",
"confirmations.mute.confirm": "Mute",
"confirmations.mute.message": "Are you sure you want to mute {name}?",
"emoji_button.activity": "Activity",
"emoji_button.flags": "Flags",
"emoji_button.food": "Food & Drink",
"emoji_button.label": "Sett inn emoji",
"emoji_button.nature": "Nature",
"emoji_button.objects": "Objects",
"emoji_button.people": "People",
"emoji_button.search": "Search...",
"emoji_button.symbols": "Symbols",
"emoji_button.travel": "Travel & Places",
"empty_column.community": "Den lokale tidslinjen er tom. Skriv noe offentlig for å få snøballen til å rulle!",
"empty_column.hashtag": "Det er ingenting i denne hashtagen ennå.",
"empty_column.home": "Du har ikke fulgt noen ennå. Besøk {publlic} eller bruk søk for å komme i gang og møte andre brukere.",
"empty_column.home.inactivity": "Your home feed is empty. If you have been inactive for a while, it will be regenerated for you soon.",
"empty_column.home.public_timeline": "en offentlig tidslinje",
"empty_column.notifications": "Du har ingen varsler ennå. Kommuniser med andre for å begynne samtalen.",
"empty_column.public": "Det er ingenting her! Skriv noe offentlig, eller følg brukere manuelt fra andre instanser for å fylle den opp",
"follow_request.authorize": "Autorisér",
"follow_request.reject": "Avvis",
"getting_started.appsshort": "Apps",
"getting_started.faq": "FAQ",
"getting_started.heading": "Kom i gang",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon er fri programvare. Du kan bidra eller rapportere problemer på GitHub på {github}.",
"getting_started.support": "{faq} • {userguide} • {apps}",
"getting_started.userguide": "User Guide",
"home.column_settings.advanced": "Advansert",
"home.column_settings.basic": "Enkel",
"home.column_settings.filter_regex": "Filtrér med regulære uttrykk",
"home.column_settings.show_reblogs": "Vis fremhevinger",
"home.column_settings.show_replies": "Vis svar",
"home.settings": "Kolonneinnstillinger",
"lightbox.close": "Lukk",
"loading_indicator.label": "Laster...",
"media_gallery.toggle_visible": "Veksle synlighet",
"missing_indicator.label": "Ikke funnet",
"navigation_bar.blocks": "Blokkerte brukere",
"navigation_bar.community_timeline": "Lokal tidslinje",
"navigation_bar.edit_profile": "Rediger profil",
"navigation_bar.favourites": "Likt",
"navigation_bar.follow_requests": "Følgeforespørsler",
"navigation_bar.info": "Utvidet informasjon",
"navigation_bar.logout": "Logg ut",
"navigation_bar.mutes": "Muted users",
"navigation_bar.preferences": "Preferanser",
"navigation_bar.public_timeline": "Felles tidslinje",
"notification.favourite": "{name} likte din status",
"notification.follow": "{name} fulgte deg",
"notification.reblog": "{name} fremhevde din status",
"notifications.clear": "Fjern varsler",
"notifications.clear_confirmation": "Er du sikker på at du vil fjerne alle dine varsler?",
"notifications.column_settings.alert": "Skrivebordsvarslinger",
"notifications.column_settings.favourite": "Likt:",
"notifications.column_settings.follow": "Nye følgere:",
"notifications.column_settings.mention": "Nevninger:",
"notifications.column_settings.reblog": "Fremhevinger:",
"notifications.column_settings.show": "Vis i kolonne",
"notifications.column_settings.sound": "Spill lyd",
"notifications.settings": "Kolonneinstillinger",
"onboarding.done": "Done",
"onboarding.next": "Next",
"onboarding.page_five.public_timelines": "The local timeline shows public posts from everyone on {domain}. The federated timeline shows public posts from everyone who people on {domain} follow. These are the Public Timelines, a great way to discover new people.",
"onboarding.page_four.home": "The home timeline shows posts from people you follow.",
"onboarding.page_four.notifications": "The notifications column shows when someone interacts with you.",
"onboarding.page_one.federation": "Mastodon is a network of independent servers joining up to make one larger social network. We call these servers instances.",
"onboarding.page_one.handle": "You are on {domain}, so your full handle is {handle}",
"onboarding.page_one.welcome": "Welcome to Mastodon!",
"onboarding.page_six.admin": "Your instance's admin is {admin}.",
"onboarding.page_six.almost_done": "Almost done...",
"onboarding.page_six.appetoot": "Bon Appetoot!",
"onboarding.page_six.apps_available": "There are {apps} available for iOS, Android and other platforms.",
"onboarding.page_six.github": "Mastodon is free open-source software. You can report bugs, request features, or contribute to the code on {github}.",
"onboarding.page_six.guidelines": "community guidelines",
"onboarding.page_six.read_guidelines": "Please read {domain}'s {guidelines}!",
"onboarding.page_six.various_app": "mobile apps",
"onboarding.page_three.profile": "Edit your profile to change your avatar, bio, and display name. There, you will also find other preferences.",
"onboarding.page_three.search": "Use the search bar to find people and look at hashtags, such as {illustration} and {introductions}. To look for a person who is not on this instance, use their full handle.",
"onboarding.page_two.compose": "Write posts from the compose column. You can upload images, change privacy settings, and add content warnings with the icons below.",
"onboarding.skip": "Skip",
"privacy.change": "Justér synlighet",
"privacy.direct.long": "Post kun til nevnte brukere",
"privacy.direct.short": "Direkte",
"privacy.private.long": "Post kun til følgere",
"privacy.private.short": "Privat",
"privacy.public.long": "Post kun til offentlige tidslinjer",
"privacy.public.short": "Offentlig",
"privacy.unlisted.long": "Ikke vis i offentlige tidslinjer",
"privacy.unlisted.short": "Uoppført",
"reply_indicator.cancel": "Avbryt",
"report.heading": "Ny rapport",
"report.placeholder": "Tilleggskommentarer",
"report.submit": "Send inn",
"report.target": "Rapporterer",
"search.placeholder": "Søk",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {resultat} other {resultater}}",
"status.cannot_reblog": "This post cannot be boosted",
"status.delete": "Slett",
"status.favourite": "Lik",
"status.load_more": "Last mer",
"status.media_hidden": "Media skjult",
"status.mention": "Nevn @{name}",
"status.open": "Utvid denne statusen",
"status.reblog": "Fremhev",
"status.reblogged_by": "Fremhevd av {name}",
"status.reply": "Svar",
"status.replyAll": "Reply to thread",
"status.report": "Rapporter @{name}",
"status.sensitive_toggle": "Klikk for å vise",
"status.sensitive_warning": "Følsomt innhold",
"status.show_less": "Vis mindre",
"status.show_more": "Vis mer",
"tabs_bar.compose": "Komponer",
"tabs_bar.federated_timeline": "Felles",
"tabs_bar.home": "Hjem",
"tabs_bar.local_timeline": "Lokal",
"tabs_bar.notifications": "Varslinger",
"upload_area.title": "Dra og slipp for å laste opp",
"upload_button.label": "Legg til media",
"upload_form.undo": "Angre",
"upload_progress.label": "Laster opp...",
"video_player.expand": "Utvid video",
"video_player.toggle_sound": "Veksle lyd",
"video_player.toggle_visible": "Veksle synlighet",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}