Browse Source

i18n: Update Polish translation (#6903)

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>
custom
Marcin Mikołajczak 4 years ago
committed by Yamagishi Kazutoshi
parent
commit
85a395fab6
  1. 2
      app/javascript/mastodon/locales/defaultMessages.json
  2. 4
      app/javascript/mastodon/locales/pl.json
  3. 13
      config/locales/pl.yml

2
app/javascript/mastodon/locales/defaultMessages.json

@ -1748,4 +1748,4 @@
],
"path": "app/javascript/mastodon/middleware/errors.json"
}
]
]

4
app/javascript/mastodon/locales/pl.json

@ -28,8 +28,8 @@
"account.unmute": "Cofnij wyciszenie @{name}",
"account.unmute_notifications": "Cofnij wyciszenie powiadomień od @{name}",
"account.view_full_profile": "Wyświetl pełny profil",
"alert.unexpected.message": "An unexpected error occurred.",
"alert.unexpected.title": "Oops!",
"alert.unexpected.message": "Wystąpił nieoczekiwany błąd.",
"alert.unexpected.title": "O nie!",
"boost_modal.combo": "Naciśnij {combo}, aby pominąć to następnym razem",
"bundle_column_error.body": "Coś poszło nie tak podczas ładowania tego składnika.",
"bundle_column_error.retry": "Spróbuj ponownie",

13
config/locales/pl.yml

@ -383,6 +383,7 @@ pl:
security: Bezpieczeństwo
set_new_password: Ustaw nowe hasło
authorize_follow:
already_following: Już śledzisz to konto
error: Niestety, podczas sprawdzania zdalnego konta wystąpił błąd
follow: Śledź
follow_request: 'Wysłano prośbę o pozwolenie na śledzenie:'
@ -475,6 +476,7 @@ pl:
'21600': 6 godzinach
'3600': godzinie
'43200': 12 godzinach
'604800': 1 tygodniu
'86400': dobie
expires_in_prompt: Nigdy
generate: Wygeneruj
@ -643,6 +645,17 @@ pl:
statuses:
attached:
description: 'Przytwierdzony: %{attached}'
image:
few: "%{count} obrazy"
many: "%{count} obrazów"
one: "%{count} obraz"
other: "%{count} obrazów"
video:
few: "%{count} filmy"
many: "%{count} filmów"
one: "%{count} film"
other: "%{count} filmów"
content_warning: 'Ostrzeżenie o zawartości: %{warning}'
open_in_web: Otwórz w przeglądarce
over_character_limit: limit %{max} znaków przekroczony
pin_errors:

Loading…
Cancel
Save