Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

31 wiersze
613 B

SaveAtOut=True
OutLocation=html
SaveOutHTML=True
HtmlExternalScripts=True
LightTheme=False
SaveOutJSON=True
IndentJSON=True
SaveOutCSV=False
SaveOutTrace=False
SaveOutXML=False
IndentXML=False
Anonymous=False
CompressRaw=True
MultiThreaded=True
ParseMultipleLogs=True
SkipFailedTries=False
AddDuration=True
AddPoVProf=False
ParsePhases=True
ParseCombatReplay=True
ComputeDamageModifiers=True
RawTimelineArrays=True
SendEmbedToWebhook=False
SendSimpleMessageToWebhook=False
UploadToDPSReports=False
UploadToDPSReportsRH=False
UploadToRaidar=False
WebhookURL=
AutoAddPath=arcdps.cbtlogs
AutoAdd=True
AutoParse=True