25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

17 satır
320B

 1. #!/usr/bin/env bash
 2. set -e
 3. while getopts ":t:d:" opt; do
 4. case "$opt" in
 5. t) TYPE="$OPTARG" ;;
 6. d) DATE="$OPTARG" ;;
 7. esac
 8. done
 9. shift "$((OPTIND-1))"
 10. : ${TYPE:=fractals}
 11. : ${DATE:="$(date "+%Y%m%d")"}
 12. URL="https://imirhil.fr/gw2/$TYPE"
 13. curl -s "$URL/" | sed -n "s#.*href=\"\(.*\)\">.*#$URL/\1#p" | rg "$DATE"