Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 

16 regels
320 B

#!/usr/bin/env bash
set -e
while getopts ":t:d:" opt; do
case "$opt" in
t) TYPE="$OPTARG" ;;
d) DATE="$OPTARG" ;;
esac
done
shift "$((OPTIND-1))"
: ${TYPE:=fractals}
: ${DATE:="$(date "+%Y%m%d")"}
URL="https://imirhil.fr/gw2/$TYPE"
curl -s "$URL/" | sed -n "s#.*href=\"\(.*\)\">.*#$URL/\1#p" | rg "$DATE"