Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

311 řádky
8.6KB

 1. require 'socket'
 2. require 'openssl'
 3. require 'httparty'
 4. module CryptCheck
 5. module Tls
 6. class Server
 7. TCP_TIMEOUT = 10
 8. SSL_TIMEOUT = 2*TCP_TIMEOUT
 9. EXISTING_METHODS = %i(TLSv1_2 TLSv1_1 TLSv1 SSLv3 SSLv2)
 10. SUPPORTED_METHODS = ::OpenSSL::SSL::SSLContext::METHODS
 11. class TLSException < ::StandardError
 12. end
 13. class TLSNotAvailableException < TLSException
 14. def to_s
 15. 'TLS seems not supported on this server'
 16. end
 17. end
 18. class MethodNotAvailable < TLSException
 19. end
 20. class CipherNotAvailable < TLSException
 21. end
 22. class Timeout < ::StandardError
 23. end
 24. class TLSTimeout < Timeout
 25. end
 26. class ConnectionError < ::StandardError
 27. end
 28. attr_reader :family, :ip, :port, :hostname, :prefered_ciphers, :cert, :cert_valid, :cert_trusted, :dh
 29. def initialize(hostname, family, ip, port)
 30. @hostname, @family, @ip, @port = hostname, family, ip, port
 31. @dh = []
 32. Logger.info { name.colorize :blue }
 33. extract_cert
 34. Logger.info { '' }
 35. Logger.info { "Key : #{Tls.key_to_s self.key}" }
 36. fetch_prefered_ciphers
 37. check_supported_cipher
 38. uniq_dh
 39. end
 40. def key
 41. @cert.public_key
 42. end
 43. def cipher_size
 44. supported_ciphers.collect { |c| c.size }.min
 45. end
 46. def supported_protocols
 47. @supported_ciphers.keys
 48. end
 49. def supported_ciphers
 50. @supported_ciphers.values.flatten 1
 51. end
 52. def supported_ciphers_by_protocol(protocol)
 53. @supported_ciphers[protocol]
 54. end
 55. EXISTING_METHODS.each do |method|
 56. class_eval <<-RUBY_EVAL, __FILE__, __LINE__ + 1
 57. def #{method.to_s.downcase}?
 58. !prefered_ciphers[:#{method}].nil?
 59. end
 60. RUBY_EVAL
 61. end
 62. {
 63. md2: %w(md2WithRSAEncryption),
 64. md5: %w(md5WithRSAEncryption md5WithRSA),
 65. sha1: %w(sha1WithRSAEncryption sha1WithRSA dsaWithSHA1 dsaWithSHA1_2 ecdsa_with_SHA1)
 66. }.each do |name, signature|
 67. class_eval <<-RUBY_EVAL, __FILE__, __LINE__ + 1
 68. def #{name}_sig?
 69. #{signature}.include? @cert.signature_algorithm
 70. end
 71. RUBY_EVAL
 72. end
 73. Cipher::TYPES.each do |type, _|
 74. class_eval <<-RUBY_EVAL, __FILE__, __LINE__ + 1
 75. def #{type}?
 76. supported_ciphers.any? { |c| c.#{type}? }
 77. end
 78. RUBY_EVAL
 79. end
 80. def key_size
 81. @cert.public_key.rsa_equivalent_size
 82. end
 83. def ssl?
 84. sslv2? or sslv3?
 85. end
 86. def tls?
 87. tlsv1? or tlsv1_1? or tlsv1_2?
 88. end
 89. def tls_only?
 90. tls? and !ssl?
 91. end
 92. def pfs?
 93. supported_ciphers.any? { |c| c.pfs? }
 94. end
 95. def pfs_only?
 96. supported_ciphers.all? { |c| c.pfs? }
 97. end
 98. private
 99. def name
 100. name = "#@ip:#@port"
 101. name += " [#@hostname]" if @hostname
 102. name
 103. end
 104. def connect(&block)
 105. socket = ::Socket.new @family, sock_type
 106. sockaddr = ::Socket.sockaddr_in @port, @ip
 107. Logger.trace { "Connecting to #{@ip}:#{@port}" }
 108. begin
 109. status = socket.connect_nonblock sockaddr
 110. Logger.trace { "Connecting to #{@ip}:#{@port} status : #{status}" }
 111. raise ConnectionError, status unless status == 0
 112. Logger.trace { "Connected to #{@ip}:#{@port}" }
 113. block_given? ? block.call(socket) : nil
 114. rescue ::IO::WaitReadable
 115. Logger.trace { "Waiting for read to #{@ip}:#{@port}" }
 116. raise Timeout, "Timeout when connect to #{@ip}:#{@port} (max #{TCP_TIMEOUT.humanize})" unless IO.select [socket], nil, nil, TCP_TIMEOUT
 117. retry
 118. rescue ::IO::WaitWritable
 119. Logger.trace { "Waiting for write to #{@ip}:#{@port}" }
 120. raise Timeout, "Timeout when connect to #{@ip}:#{@port} (max #{TCP_TIMEOUT.humanize})" unless IO.select nil, [socket], nil, TCP_TIMEOUT
 121. retry
 122. ensure
 123. socket.close
 124. end
 125. end
 126. def ssl_connect(socket, context, method, &block)
 127. ssl_socket = ::OpenSSL::SSL::SSLSocket.new socket, context
 128. ssl_socket.hostname = @hostname if @hostname and method != :SSLv2
 129. Logger.trace { "SSL connecting to #{name}" }
 130. begin
 131. ssl_socket.connect_nonblock
 132. Logger.trace { "SSL connected to #{name}" }
 133. return block_given? ? block.call(ssl_socket) : nil
 134. rescue ::IO::WaitReadable
 135. Logger.trace { "Waiting for SSL read to #{name}" }
 136. raise TLSTimeout, "Timeout when TLS connect to #{@ip}:#{@port} (max #{SSL_TIMEOUT.humanize})" unless IO.select [ssl_socket], nil, nil, SSL_TIMEOUT
 137. retry
 138. rescue ::IO::WaitWritable
 139. Logger.trace { "Waiting for SSL write to #{name}" }
 140. raise TLSTimeout, "Timeout when TLS connect to #{@ip}:#{@port} (max #{SSL_TIMEOUT.humanize})" unless IO.select nil, [ssl_socket], nil, SSL_TIMEOUT
 141. retry
 142. rescue ::OpenSSL::SSL::SSLError => e
 143. case e
 144. when /state=SSLv2 read server hello A$/,
 145. /state=SSLv3 read server hello A: wrong version number$/
 146. raise MethodNotAvailable, e
 147. when /state=error: no ciphers available$/,
 148. /state=SSLv3 read server hello A: sslv3 alert handshake failure$/
 149. raise CipherNotAvailable, e
 150. end
 151. rescue SystemCallError => e
 152. case e
 153. when /^Connection reset by peer$/
 154. raise MethodNotAvailable, e
 155. end
 156. ensure
 157. ssl_socket.close
 158. end
 159. end
 160. def ssl_client(method, ciphers = nil, &block)
 161. ssl_context = ::OpenSSL::SSL::SSLContext.new method
 162. ssl_context.ciphers = ciphers if ciphers
 163. Logger.trace { "Try #{method} connection with #{ciphers}" }
 164. connect do |socket|
 165. ssl_connect socket, ssl_context, method do |ssl_socket|
 166. return block_given? ? block.call(ssl_socket) : nil
 167. end
 168. end
 169. Logger.debug { "No SSL available on #{name}" }
 170. raise CipherNotAvailable
 171. end
 172. def extract_cert
 173. EXISTING_METHODS.each do |method|
 174. next unless SUPPORTED_METHODS.include? method
 175. begin
 176. @cert, @chain = ssl_client(method) { |s| [s.peer_cert, s.peer_cert_chain] }
 177. Logger.debug { "Certificate #{@cert.subject}" }
 178. break
 179. rescue TLSException
 180. end
 181. end
 182. raise TLSNotAvailableException unless @cert
 183. @cert_valid = ::OpenSSL::SSL.verify_certificate_identity @cert, (@hostname || @ip)
 184. @cert_trusted = verify_trust @chain, @cert
 185. end
 186. def prefered_cipher(method)
 187. cipher = ssl_client(method, 'ALL:COMPLEMENTOFALL') { |s| Cipher.new method, s.cipher, s.tmp_key }
 188. Logger.info { "Prefered cipher for #{Tls.colorize method} : #{cipher.colorize}" }
 189. cipher
 190. rescue TLSException => e
 191. Logger.debug { "Method #{Tls.colorize method} not supported : #{e}" }
 192. nil
 193. end
 194. def fetch_prefered_ciphers
 195. @prefered_ciphers = {}
 196. EXISTING_METHODS.each do |method|
 197. next unless SUPPORTED_METHODS.include? method
 198. @prefered_ciphers[method] = prefered_cipher method
 199. end
 200. raise TLSNotAvailableException unless @prefered_ciphers.any? { |_, c| !c.nil? }
 201. end
 202. def available_ciphers(method)
 203. context = ::OpenSSL::SSL::SSLContext.new method
 204. context.ciphers = 'ALL:COMPLEMENTOFALL'
 205. context.ciphers
 206. end
 207. def supported_cipher?(method, cipher)
 208. dh = ssl_client method, [cipher] { |s| s.tmp_key }
 209. @dh << dh if dh
 210. cipher = Cipher.new method, cipher, dh
 211. dh = dh ? " (#{'DH'.colorize :green} : #{Tls.key_to_s dh})" : ''
 212. Logger.info { "#{Tls.colorize method} / #{cipher.colorize} : Supported#{dh}" }
 213. cipher
 214. rescue TLSException => e
 215. cipher = Cipher.new method, cipher
 216. Logger.debug { "#{Tls.colorize method} / #{cipher.colorize} : Not supported (#{e})" }
 217. nil
 218. end
 219. def check_supported_cipher
 220. Logger.info { '' }
 221. @supported_ciphers = {}
 222. EXISTING_METHODS.each do |method|
 223. next unless SUPPORTED_METHODS.include? method and @prefered_ciphers[method]
 224. supported_ciphers = available_ciphers(method).collect { |c| supported_cipher? method, c }.reject { |c| c.nil? }
 225. Logger.info { '' } unless supported_ciphers.empty?
 226. @supported_ciphers[method] = supported_ciphers
 227. end
 228. end
 229. def verify_trust(chain, cert)
 230. store = ::OpenSSL::X509::Store.new
 231. store.purpose = OpenSSL::X509::PURPOSE_SSL_CLIENT
 232. store.set_default_paths
 233. %w(/etc/ssl/certs).each do |directory|
 234. ::Dir.glob(::File.join directory, '*.pem').each do |file|
 235. cert = ::OpenSSL::X509::Certificate.new ::File.read file
 236. begin
 237. store.add_cert cert
 238. rescue ::OpenSSL::X509::StoreError
 239. end
 240. end
 241. end
 242. chain.each do |cert|
 243. begin
 244. store.add_cert cert
 245. rescue ::OpenSSL::X509::StoreError
 246. end
 247. end
 248. trusted = store.verify cert
 249. p store.error_string unless trusted
 250. trusted
 251. end
 252. def uniq_dh
 253. dh, find = [], []
 254. @dh.each do |k|
 255. f = [k.type, k.size]
 256. unless find.include? f
 257. dh << k
 258. find << f
 259. end
 260. end
 261. @dh = dh
 262. end
 263. end
 264. class TcpServer < Server
 265. private
 266. def sock_type
 267. ::Socket::SOCK_STREAM
 268. end
 269. end
 270. class UdpServer < Server
 271. private
 272. def sock_type
 273. ::Socket::SOCK_DGRAM
 274. end
 275. end
 276. end
 277. end