Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

91 wiersze
2.8KB

 1. describe CryptCheck::Tls::Cert do
 2. describe '::trusted?' do
 3. it 'must accept valid certificate' do
 4. FakeTime.freeze Time.utc(2000, 1, 1) do
 5. cert, *chain, ca = chain(%w(ecdsa-prime256v1 intermediate ca))
 6. trust = ::CryptCheck::Tls::Cert.trusted? cert, chain, roots: ca
 7. expect(trust).to eq :trusted
 8. end
 9. end
 10. it 'must reject self signed certificate' do
 11. cert, ca = chain(%w(self-signed ca))
 12. trust = ::CryptCheck::Tls::Cert.trusted? cert, [], roots: ca
 13. expect(trust).to eq 'self signed certificate'
 14. # Case for SSLv2
 15. cert, ca = chain(%w(self-signed ca))
 16. trust = ::CryptCheck::Tls::Cert.trusted? cert, nil, roots: ca
 17. expect(trust).to eq 'self signed certificate'
 18. end
 19. it 'must reject unknown CA' do
 20. cert, *chain = chain(%w(ecdsa-prime256v1 intermediate ca))
 21. trust = ::CryptCheck::Tls::Cert.trusted? cert, chain, roots: []
 22. expect(trust).to eq 'unable to get issuer certificate'
 23. end
 24. it 'must reject missing intermediate chain' do
 25. cert, ca = chain(%w(ecdsa-prime256v1 ca))
 26. chain = []
 27. trust = ::CryptCheck::Tls::Cert.trusted? cert, chain, roots: ca
 28. expect(trust).to eq 'unable to get local issuer certificate'
 29. end
 30. it 'must reject expired certificate' do
 31. FakeTime.freeze Time.utc(2002, 1, 1) do
 32. cert, *chain, ca = chain(%w(ecdsa-prime256v1 intermediate ca))
 33. trust = ::CryptCheck::Tls::Cert.trusted? cert, chain, roots: ca
 34. expect(trust).to eq 'certificate has expired'
 35. end
 36. end
 37. it 'must reject not yet valid certificate' do
 38. FakeTime.freeze Time.utc(1999, 1, 1) do
 39. cert, *chain, ca = chain(%w(ecdsa-prime256v1 intermediate ca))
 40. trust = ::CryptCheck::Tls::Cert.trusted? cert, chain, roots: ca
 41. expect(trust).to eq 'certificate is not yet valid'
 42. end
 43. end
 44. end
 45. describe '#md5?' do
 46. it 'must detect md5 certificate' do
 47. cert = ::CryptCheck::Tls::Cert.new cert(:md5)
 48. expect(cert.md5?).to be true
 49. cert = ::CryptCheck::Tls::Cert.new cert(:sha1)
 50. expect(cert.md5?).to be false
 51. cert = ::CryptCheck::Tls::Cert.new cert(:ecdsa, :prime256v1)
 52. expect(cert.md5?).to be false
 53. end
 54. end
 55. describe '#sha1?' do
 56. it 'must detect sha1 certificate' do
 57. cert = ::CryptCheck::Tls::Cert.new cert(:md5)
 58. expect(cert.sha1?).to be false
 59. cert = ::CryptCheck::Tls::Cert.new cert(:sha1)
 60. expect(cert.sha1?).to be true
 61. cert = ::CryptCheck::Tls::Cert.new cert(:ecdsa, :prime256v1)
 62. expect(cert.sha1?).to be false
 63. end
 64. end
 65. describe '#sha2?' do
 66. it 'must detect sha2 certificate' do
 67. cert = ::CryptCheck::Tls::Cert.new cert(:md5)
 68. expect(cert.sha2?).to be false
 69. cert = ::CryptCheck::Tls::Cert.new cert(:sha1)
 70. expect(cert.sha2?).to be false
 71. cert = ::CryptCheck::Tls::Cert.new cert(:ecdsa, :prime256v1)
 72. expect(cert.sha2?).to be true
 73. end
 74. end
 75. end