Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

30 wiersze
715B

 1. describe CryptCheck::Tls::Smtp do
 2. def server(*args, **kargs, &block)
 3. kargs[:plain_process] = proc do |socket|
 4. socket.write "220 localhost\r\n"
 5. socket.gets
 6. socket.write "250-STARTTLS\r\n"
 7. socket.gets
 8. socket.write "220 Ready to start TLS\r\n"
 9. true
 10. end unless kargs.include? :plain_process
 11. starttls_serv *args, **kargs, &block
 12. end
 13. def plain_server(*args, **kargs, &block)
 14. kargs[:plain_process] = proc do |socket|
 15. socket.write "220 localhost\r\n"
 16. socket.gets
 17. socket.write "250 DONE\r\n"
 18. false
 19. end unless kargs.include? :plain_process
 20. starttls_serv *args, **kargs, &block
 21. end
 22. def analyze(*args)
 23. CryptCheck::Tls::Smtp.analyze *args
 24. end
 25. include_examples :analysis
 26. end