Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

24 lines
535B

 1. #!/usr/bin/env ruby
 2. $:.unshift File.expand_path File.join File.dirname(__FILE__), '../lib'
 3. require 'rubygems'
 4. require 'bundler/setup'
 5. require 'logging'
 6. require 'cryptcheck'
 7. GROUP_NAME = 'Top 100 Alexa'
 8. ::Logging.logger.root.appenders = ::Logging.appenders.stdout
 9. ::Logging.logger.root.level = :error
 10. hosts = []
 11. ::File.open('top-1m.csv', 'r') do |file|
 12. i = 0
 13. while line = file.gets
 14. hosts << [GROUP_NAME, line.strip.split(',')[1]]
 15. i += 1
 16. break if i == 100
 17. end
 18. end
 19. ::CryptCheck::Tls::Https.analyze hosts, 'output/alexa.html'