25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

137 satır
4.5KB

 1. describe CryptCheck::Tls do
 2. describe '#analyze' do
 3. it 'return 1 grade with IPv4' do
 4. grades = server(host: '127.0.0.1') do
 5. CryptCheck::Tls.analyze '127.0.0.1', 5000
 6. end
 7. expect(grades.size).to be 1
 8. expect_grade grades, '127.0.0.1', '127.0.0.1', 5000, :ipv4
 9. end
 10. it 'return 1 grade with IPv6' do
 11. grades = server(host: '::1') do
 12. CryptCheck::Tls.analyze '::1', 5000
 13. end
 14. expect(grades.size).to be 1
 15. expect_grade grades, '::1', '::1', 5000, :ipv6
 16. end
 17. it 'return 2 grades with hostname (IPv4 & IPv6)' do
 18. addresses = %w(127.0.0.1 ::1)
 19. allow(Addrinfo).to receive(:getaddrinfo).with('localhost', nil, nil, :STREAM) do
 20. addresses.collect { |a| Addrinfo.new Socket.sockaddr_in(nil, a) }
 21. end
 22. grades = server(host: '::') do
 23. CryptCheck::Tls.analyze 'localhost', 5000
 24. end
 25. expect_grade grades, 'localhost', '127.0.0.1', 5000, :ipv4
 26. expect_grade grades, 'localhost', '::1', 5000, :ipv6
 27. end
 28. it 'return error if DNS resolution problem' do
 29. allow(Addrinfo).to receive(:getaddrinfo).with('localhost', nil, nil, :STREAM)
 30. .and_raise SocketError, 'getaddrinfo: Name or service not known'
 31. grades = server do
 32. CryptCheck::Tls.analyze 'localhost', 5000
 33. end
 34. expect(grades).to be_a CryptCheck::AnalysisFailure
 35. expect(grades.to_s).to eq 'Unable to resolve localhost'
 36. end
 37. it 'return error if analysis too long' do
 38. stub_const 'CryptCheck::MAX_ANALYSIS_DURATION', 1
 39. allow(CryptCheck::Tls::Server).to receive(:new) { sleep 2 }
 40. grades = server do
 41. CryptCheck::Tls.analyze 'localhost', 5000
 42. end
 43. expect_grade_error grades, 'localhost', '127.0.0.1', 5000,
 44. 'Too long analysis (max 1 second)'
 45. end
 46. it 'return error if unable to connect' do
 47. addresses = %w(127.0.0.1 ::1)
 48. allow(Addrinfo).to receive(:getaddrinfo).with('localhost', nil, nil, :STREAM) do
 49. addresses.collect { |a| Addrinfo.new Socket.sockaddr_in(nil, a) }
 50. end
 51. grades = server(host: '::1') do
 52. CryptCheck::Tls.analyze 'localhost', 5000
 53. end
 54. expect_grade_error grades, 'localhost', '127.0.0.1', 5000,
 55. 'Connection refused - connect(2) for 127.0.0.1:5000'
 56. expect_grade grades, 'localhost', '::1', 5000, :ipv6
 57. end
 58. it 'return error if TCP timeout' do
 59. stub_const 'CryptCheck::Tls::Server::TCP_TIMEOUT', 1
 60. addresses = %w(127.0.0.1 ::1)
 61. allow(Addrinfo).to receive(:getaddrinfo).with('localhost', nil, nil, :STREAM) do
 62. addresses.collect { |a| Addrinfo.new Socket.sockaddr_in(nil, a) }
 63. end
 64. original = IO.method :select
 65. allow(IO).to receive(:select) do |*args, &block|
 66. socket = [args[0]&.first, args[1]&.first].compact.first
 67. next nil if socket.is_a?(Socket) && (socket.local_address.afamily == Socket::AF_INET)
 68. original.call *args, &block
 69. end
 70. grades = server(host: '::') do
 71. CryptCheck::Tls.analyze 'localhost', 5000
 72. end
 73. expect_grade_error grades, 'localhost', '127.0.0.1', 5000,
 74. 'Timeout when connect to 127.0.0.1:5000 (max 1 second)'
 75. expect_grade grades, 'localhost', '::1', 5000, :ipv6
 76. end
 77. it 'return error if TLS timeout' do
 78. stub_const 'CryptCheck::Tls::Server::SSL_TIMEOUT', 1
 79. addresses = %w(127.0.0.1 ::1)
 80. allow(Addrinfo).to receive(:getaddrinfo).with('localhost', nil, nil, :STREAM) do
 81. addresses.collect { |a| Addrinfo.new Socket.sockaddr_in(nil, a) }
 82. end
 83. original = IO.method :select
 84. allow(IO).to receive(:select) do |*args, &block|
 85. socket = [args[0]&.first, args[1]&.first].compact.first
 86. next nil if socket.is_a?(OpenSSL::SSL::SSLSocket) && (socket.io.local_address.afamily == Socket::AF_INET)
 87. original.call *args, &block
 88. end
 89. grades = server(host: '::') do
 90. CryptCheck::Tls.analyze 'localhost', 5000
 91. end
 92. expect_grade_error grades, 'localhost', '127.0.0.1', 5000,
 93. 'Timeout when TLS connect to 127.0.0.1:5000 (max 1 second)'
 94. expect_grade grades, 'localhost', '::1', 5000, :ipv6
 95. end
 96. it 'return error if plain server' do
 97. stub_const 'CryptCheck::Tls::Server::SSL_TIMEOUT', 1
 98. addresses = %w(127.0.0.1 ::1)
 99. allow(Addrinfo).to receive(:getaddrinfo).with('localhost', nil, nil, :STREAM) do
 100. addresses.collect { |a| Addrinfo.new Socket.sockaddr_in(nil, a) }
 101. end
 102. grades = plain_server(host: '127.0.0.1') do
 103. server(host: '::1') do
 104. CryptCheck::Tls.analyze 'localhost', 5000
 105. end
 106. end
 107. expect_grade_error grades, 'localhost', '127.0.0.1', 5000,
 108. 'Timeout when TLS connect to 127.0.0.1:5000 (max 1 second)'
 109. expect_grade grades, 'localhost', '::1', 5000, :ipv6
 110. end
 111. end
 112. end