Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

60 řádky
1.8KB

 1. require 'nokogiri'
 2. module CryptCheck
 3. module Tls
 4. module Xmpp
 5. TLS_NAMESPACE = 'urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls'
 6. class Server < Tls::TcpServer
 7. attr_reader :domain
 8. def initialize(hostname, family, ip, port=nil, domain: nil, type: :s2s)
 9. domain ||= hostname
 10. @type, @domain = type, domain
 11. port = case type
 12. when :s2s
 13. 5269
 14. when :c2s
 15. 5222
 16. end unless port
 17. super family, ip, port, hostname: hostname
 18. Logger.info { '' }
 19. Logger.info { self.required? ? 'Required'.colorize(:green) : 'Not required'.colorize(:yellow) }
 20. end
 21. def ssl_connect(socket, context, method, &block)
 22. type = case @type
 23. when :s2s then
 24. 'jabber:server'
 25. when :c2s then
 26. 'jabber:client'
 27. end
 28. socket.write "<?xml version='1.0' ?><stream:stream xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' xmlns='#{type}' to='#{@domain}' version='1.0'>"
 29. response = ''
 30. loop do
 31. response += socket.recv 1024
 32. xml = ::Nokogiri::XML response
 33. error = xml.xpath '//stream:error'
 34. raise Exception, error.text unless error.empty?
 35. unless xml.xpath('//stream:features').empty?
 36. response = xml
 37. break
 38. end
 39. end
 40. starttls = response.xpath '//tls:starttls', tls: TLS_NAMESPACE
 41. raise TLSNotAvailableException unless starttls
 42. @required = !starttls.xpath('//tls:required', tls: TLS_NAMESPACE).nil?
 43. socket.write "<starttls xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls' />\r\n"
 44. response = ::Nokogiri::XML socket.recv 4096
 45. raise TLSNotAvailableException unless response.xpath '//tls:proceed', tls: TLS_NAMESPACE
 46. super
 47. end
 48. def required?
 49. @required
 50. end
 51. end
 52. end
 53. end
 54. end