Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

20 wiersze
611B

 1. module CryptCheck
 2. module Tls
 3. module Smtp
 4. def self.analyze(host, port=25, domain: nil)
 5. ::CryptCheck.analyze host, port, Server, Grade, domain: domain
 6. end
 7. def self.analyze_domain(domain)
 8. srv = Resolv::DNS.new.getresources(domain, Resolv::DNS::Resource::IN::MX).sort_by &:preference
 9. hosts = srv.empty? ? [domain] : srv.collect { |s| s.exchange.to_s }
 10. hosts.collect { |h| self.analyze h, domain: domain }.flatten(1)
 11. end
 12. def self.analyze_file(input, output)
 13. ::CryptCheck.analyze_file(input, 'output/smtp.erb', output) { |host| self.analyze_domain host }
 14. end
 15. end
 16. end
 17. end