Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
260B

  1. #!/usr/bin/env ruby
  2. $:.unshift 'lib'
  3. require 'logging'
  4. require 'sslcheck'
  5. Logging.logger.root.appenders = Logging.appenders.stdout
  6. Logging.logger.root.level = :warn
  7. server = SSLCheck::Server.new(ARGV[0], ARGV[1] || 443)
  8. p grade = SSLCheck::Grade.new(server)