Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

20 wiersze
384B

 1. #!/usr/bin/env ruby
 2. require 'yaml'
 3. $:.unshift 'lib'
 4. require 'sslcheck'
 5. Logging.logger.root.appenders = Logging.appenders.stdout
 6. Logging.logger.root.level = :error
 7. hosts = []
 8. File.open('top-1m.csv', 'r') do |file|
 9. i = 0
 10. while line = file.gets
 11. hosts << ['Top 100 Alexa', line.strip.split(',')[1]]
 12. i += 1
 13. break if i == 100
 14. end
 15. end
 16. SSLCheck.analyze hosts, 'output/alexa.html'