Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

78 řádky
1.7KB

 1. require 'erb'
 2. require 'logging'
 3. require 'parallel'
 4. require 'thread'
 5. require 'yaml'
 6. module SSLCheck
 7. module SSLLabs
 8. autoload :API, 'sslcheck/ssllabs/api'
 9. end
 10. autoload :Server, 'sslcheck/server'
 11. autoload :Grade, 'sslcheck/grade'
 12. PARALLEL_ANALYSIS = 20
 13. SYN_TIMEOUT = 600
 14. @@log = Logging.logger[SSLCheck]
 15. def self.grade(hostname, port=443)
 16. timeout SYN_TIMEOUT do
 17. Grade.new Server.new hostname, port
 18. end
 19. rescue Exception => e
 20. @@log.error { "Error during #{hostname}:#{port} analysis : #{e}" }
 21. NoSslTlsGrade.new NoSslTlsServer.new hostname, port
 22. end
 23. def self.analyze(hosts, output, groups = nil)
 24. results = {}
 25. semaphore = Mutex.new
 26. Parallel.each hosts, progress: 'Analysing', in_threads: PARALLEL_ANALYSIS,
 27. finish: lambda { |item, _, _| puts item[1] } do |description, host|
 28. result = SSLCheck.grade host.strip
 29. semaphore.synchronize do
 30. if results.include? description
 31. results[description] << result
 32. else
 33. results[description] = [result]
 34. end
 35. end
 36. end
 37. results = Hash[groups.collect { |g| [g, results[g]] }] if groups
 38. results.each do |d, _|
 39. results[d].sort! do |a, b|
 40. cmp = score(a) <=> score(b)
 41. if cmp == 0
 42. cmp = a.score <=> b.score
 43. if cmp == 0
 44. cmp = a.server.hostname <=> b.server.hostname
 45. end
 46. end
 47. cmp
 48. end
 49. end
 50. File.write output, ERB.new(File.read('output/sslcheck.erb')).result(binding)
 51. end
 52. def self.analyze_from_file(file, output)
 53. config = YAML.load_file file
 54. hosts = []
 55. groups = []
 56. config.each do |c|
 57. d, hs = c['description'], c['hostnames']
 58. groups << d
 59. hs.each { |host| hosts << [d, host] }
 60. end
 61. self.analyze hosts, output, groups
 62. end
 63. private
 64. SCORES = %w(A+ A A- B C D E F T M X)
 65. def self.score(a)
 66. SCORES.index a.grade
 67. end
 68. end