25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

39 satır
848B

 1. module CryptCheck
 2. class Logger
 3. LEVELS = %i(trace debug info warning error fatal none)
 4. def self.level=(level)
 5. @@level = level.to_sym
 6. end
 7. self.level = ENV.fetch 'LOG', :info
 8. def self.log(level, string=nil, output: $stdout, &block)
 9. return unless enabled? level
 10. output.puts(string ? string : block.call)
 11. end
 12. if Object.respond_to? :ai
 13. def self.ap(name, object)
 14. self.debug { "#{name} : #{object.ai}" }
 15. end
 16. else
 17. def self.ap(name, object)
 18. self.debug { "#{name} : #{object}" }
 19. end
 20. end
 21. LEVELS.each do |level|
 22. class_eval <<-RUBY_EVAL, __FILE__, __LINE__ + 1
 23. def self.#{level}(string=nil, output: $stdout, &block)
 24. self.log :#{level}, string, output: output, &block
 25. end
 26. RUBY_EVAL
 27. end
 28. private
 29. def self.enabled?(level)
 30. LEVELS.index(level) >= LEVELS.index(@@level)
 31. end
 32. end
 33. end