Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

11 wiersze
400 B

#!/usr/bin/env ruby
$:.unshift File.expand_path File.join File.dirname(__FILE__), '../lib'
require 'rubygems'
require 'bundler/setup'
require 'cryptcheck'
puts 'Supported methods'
puts OpenSSL::SSL::SSLContext::METHODS.select { |m| CryptCheck::Tls::Server::EXISTING_METHODS.include? m }.sort.join ' '
puts 'Supported ciphers'
puts CryptCheck::Tls::Cipher.list.collect { |c| c.name }.sort.join ' '