Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

12 wiersze
400B

  1. #!/usr/bin/env ruby
  2. $:.unshift File.expand_path File.join File.dirname(__FILE__), '../lib'
  3. require 'rubygems'
  4. require 'bundler/setup'
  5. require 'cryptcheck'
  6. puts 'Supported methods'
  7. puts OpenSSL::SSL::SSLContext::METHODS.select { |m| CryptCheck::Tls::Server::EXISTING_METHODS.include? m }.sort.join ' '
  8. puts 'Supported ciphers'
  9. puts CryptCheck::Tls::Cipher.list.collect { |c| c.name }.sort.join ' '