Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

121 lines
4.6KB

 1. require 'socket'
 2. module CryptCheck
 3. module Ssh
 4. class SshNotSupportedServer
 5. attr_reader :hostname, :port
 6. def initialize(hostname, port)
 7. @hostname, @port = hostname, port
 8. end
 9. end
 10. class Server
 11. TCP_TIMEOUT = 10
 12. class SshNotAvailableException < Exception
 13. end
 14. attr_reader :hostname, :port, :kex, :encryption, :hmac, :compression, :key
 15. KEX = {
 16. 'curve25519-sha256@libssh.org' => :green,
 17. 'ecdh-sha2-nistp521' => nil, # NIST
 18. 'ecdh-sha2-nistp384' => nil, # NIST
 19. 'ecdh-sha2-nistp256' => nil, # NIST
 20. 'diffie-hellman-group-exchange-sha256' => :green, # DLP (PFS)
 21. 'diffie-hellman-group-exchange-sha1' => :yellow, # DLP (PFS)
 22. 'diffie-hellman-group14-sha1' => :yellow, # 2048 bits < 3072 bits
 23. 'diffie-hellman-group1-sha1' => :red # 768 bits < 1024 bits
 24. }
 25. ENCRYPTION = {
 26. 'chacha20-poly1305@openssh.com' => :green,
 27. 'aes256-gcm@openssh.com' => :green,
 28. 'aes128-gcm@openssh.com' => :green,
 29. 'aes256-ctr' => nil, # CTR < GCM
 30. 'aes192-ctr' => nil, # CTR < GCM
 31. 'aes128-ctr' => nil, # CTR < GCM
 32. 'aes256-cbc' => :yellow, # CBC
 33. 'aes192-cbc' => :yellow, # CBC
 34. 'aes128-cbc' => :yellow, # CBC
 35. 'blowfish-cbc' => :yellow, # CBC
 36. 'cast128-cbc' => :yellow, # CBC
 37. '3des-cbc' => :red, # 3DES
 38. 'arcfour' => :red, # RC4
 39. 'arcfour128' => :red, # RC4
 40. 'arcfour256' => :red # RC4
 41. }
 42. HMAC = {
 43. 'hmac-sha2-512-etm@openssh.com' => :green,
 44. 'hmac-sha2-256-etm@openssh.com' => :green,
 45. 'hmac-sha2-512' => nil,
 46. 'hmac-sha2-256' => nil,
 47. 'hmac-sha1-etm@openssh.com' => :green,
 48. 'hmac-sha1' => nil,
 49. 'hmac-sha1-96-etm@openssh.com' => :red, # EXPORT
 50. 'hmac-sha1-96' => :red, # EXPORT
 51. 'hmac-ripemd160-etm@openssh.com' => :green,
 52. 'hmac-ripemd160' => nil,
 53. 'hmac-md5-etm@openssh.com' => :red, # MD5
 54. 'hmac-md5' => :red, # MD5
 55. 'hmac-md5-96-etm@openssh.com' => :red, # MD5 + EXPORT
 56. 'hmac-md5-96' => :red, # MD5 + EXPORT
 57. 'umac-128-etm@openssh.com' => :green,
 58. 'umac-128@openssh.com' => nil,
 59. 'umac-64-etm@openssh.com' => :red, # < 128 bits
 60. 'umac-64@openssh.com' => :red # < 128 bits
 61. }
 62. COMPRESSION = {
 63. 'none' => nil,
 64. 'zlib@openssh.com' => nil
 65. }
 66. KEY = {
 67. 'ssh-ed25519' => :green,
 68. 'ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com' => :green,
 69. 'ecdsa-sha2-nistp256' => nil, # NIST
 70. 'ecdsa-sha2-nistp384' => nil, # NIST
 71. 'ecdsa-sha2-nistp521' => nil, # NIST
 72. 'ssh-rsa' => :yellow, # RSA
 73. 'ssh-dss' => :red, # DSA
 74. 'ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com' => nil, # NIST
 75. 'ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com' => nil, # NIST
 76. 'ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com' => nil, # NIST
 77. 'ssh-rsa-cert-v01@openssh.com' => :yellow, # RSA
 78. 'ssh-rsa-cert-v00@openssh.com' => :yellow, # RSA
 79. 'ssh-dss-cert-v01@openssh.com' => :red, # DSA
 80. 'ssh-dss-cert-v00@openssh.com' => :red, # DSA
 81. }
 82. def initialize(hostname, port)
 83. @hostname, @port = hostname, port
 84. Logger.info { "#{hostname}:#{port}".colorize :blue }
 85. kex = ::Socket.tcp hostname, port, connect_timeout: TCP_TIMEOUT do |socket|
 86. socket.readline
 87. socket.write "SSH-2.0-CryptCheck\r\n"
 88. Packet.read_kex_init socket
 89. end
 90. @kex, @encryption, @hmac, @compression, @key = kex[:kex], kex[:encryption], kex[:mac], kex[:compression], kex[:host_key]
 91. Logger.info { '' }
 92. @kex.each { |k| Logger.info { "Key exchange : #{k.colorize KEX[k]}" } }
 93. Logger.info { '' }
 94. @encryption.each { |e| Logger.info { "Encryption : #{e.colorize ENCRYPTION[e]}" } }
 95. Logger.info { '' }
 96. @hmac.each { |h| Logger.info { "HMAC : #{h.colorize HMAC[h]}" } }
 97. Logger.info { '' }
 98. @compression.each { |c| Logger.info { "Compression : #{c}" } }
 99. Logger.info { '' }
 100. @key.each { |k| Logger.info { "Key type : #{k.colorize KEY[k]}" } }
 101. rescue => e
 102. Logger.debug { "SSH not supported : #{e}" }
 103. raise SshNotAvailableException, e
 104. end
 105. end
 106. end
 107. end