Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

74 wiersze
1.9KB

 1. require 'erb'
 2. require 'logging'
 3. require 'parallel'
 4. module CryptCheck
 5. module Tls
 6. module Https
 7. MAX_ANALYSIS_DURATION = 600
 8. PARALLEL_ANALYSIS = 10
 9. @@log = ::Logging.logger[Https]
 10. def self.grade(hostname, port=443)
 11. timeout MAX_ANALYSIS_DURATION do
 12. Grade.new Server.new hostname, port
 13. end
 14. rescue ::Exception => e
 15. @@log.error { "Error during #{hostname}:#{port} analysis : #{e}" }
 16. TlsNotSupportedGrade.new TlsNotSupportedServer.new hostname, port
 17. end
 18. def self.analyze(hosts, output, groups = nil)
 19. results = {}
 20. semaphore = ::Mutex.new
 21. ::Parallel.each hosts, progress: 'Analysing', in_threads: PARALLEL_ANALYSIS,
 22. finish: lambda { |item, _, _| puts item[1] } do |description, host|
 23. result = grade host.strip
 24. semaphore.synchronize do
 25. if results.include? description
 26. results[description] << result
 27. else
 28. results[description] = [result]
 29. end
 30. end
 31. end
 32. results = ::Hash[groups.collect { |g| [g, results[g]] }] if groups
 33. results.each do |d, _|
 34. results[d].sort! do |a, b|
 35. cmp = score(a) <=> score(b)
 36. if cmp == 0
 37. cmp = b.score <=> a.score
 38. if cmp == 0
 39. cmp = a.server.hostname <=> b.server.hostname
 40. end
 41. end
 42. cmp
 43. end
 44. end
 45. ::File.write output, ::ERB.new(::File.read('output/https.erb')).result(binding)
 46. end
 47. def self.analyze_from_file(file, output)
 48. config = ::YAML.load_file file
 49. hosts = []
 50. groups = []
 51. config.each do |c|
 52. d, hs = c['description'], c['hostnames']
 53. groups << d
 54. hs.each { |host| hosts << [d, host] }
 55. end
 56. self.analyze hosts, output, groups
 57. end
 58. private
 59. SCORES = %w(A+ A A- B C D E F T M X)
 60. def self.score(a)
 61. SCORES.index a.grade
 62. end
 63. end
 64. end
 65. end