Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

143 lines
3.8KB

 1. module CryptCheck
 2. module Tls
 3. class TlsNotSupportedGrade
 4. attr_reader :server, :score, :grade
 5. def initialize(server)
 6. @server, @score, @grade = server, -1, 'X'
 7. end
 8. end
 9. class Grade
 10. attr_reader :server, :protocol_score, :key_exchange_score, :cipher_strengths_score, :score, :grade, :error, :warning, :success
 11. def initialize(server)
 12. @server = server
 13. calculate_protocol_score
 14. calculate_key_exchange_score
 15. calculate_cipher_strengths_score
 16. @score = @protocol_score*0.3 + @key_exchange_score*0.3 + @cipher_strengths_score*0.4
 17. calculate_error
 18. calculate_warning
 19. calculate_success
 20. calculate_grade
 21. end
 22. def display
 23. color = case self.grade
 24. when 'A+' then :blue
 25. when 'A' then :green
 26. when 'B', 'C' then :yellow
 27. when 'E', 'F' then :red
 28. when 'M', 'T' then { color: :white, background: :red }
 29. end
 30. Logger.info { "Grade : #{self.grade.colorize color }" }
 31. Logger.info { '' }
 32. Logger.info { "Protocole : #{self.protocol_score} / 100" }
 33. Logger.info { "Key exchange : #{self.key_exchange_score} / 100" }
 34. Logger.info { "Ciphers strength : #{self.cipher_strengths_score} / 100" }
 35. Logger.info { "Overall score : #{self.score} / 100" }
 36. Logger.info { '' }
 37. Logger.info { "Errors : #{self.error.join(' ').colorize :red }" } unless self.error.empty?
 38. Logger.info { "Warnings : #{self.warning.join(' ').colorize :yellow }" } unless self.warning.empty?
 39. Logger.info { "Best practices : #{self.success.join(' ').colorize :green }" } unless self.success.empty?
 40. end
 41. private
 42. def calculate_grade
 43. @grade = case @score
 44. when 0...20 then 'F'
 45. when 20...35 then 'E'
 46. when 35...50 then 'D'
 47. when 50...65 then 'C'
 48. when 65...80 then 'B'
 49. else 'A'
 50. end
 51. @grade = [@grade, 'B'].max if !@server.tlsv1_2? or @server.key_size < 2048
 52. @grade = [@grade, 'C'].max if @server.des3?
 53. @grade = [@grade, 'F'].max unless @error.empty?
 54. @grade = 'M' unless @server.cert_valid
 55. @grade = 'T' unless @server.cert_trusted
 56. @grade = 'A+' if @grade == 'A' and @error.empty? and @warning.empty? and (all_success & @success) == all_success
 57. end
 58. def calculate_error
 59. @error = []
 60. @error << :md5_sig if @server.md5_sig?
 61. @error << :sslv2 if @server.sslv2?
 62. @error << :sslv3 if @server.sslv3?
 63. @error << :md5 if @server.md5?
 64. @error << :anonymous if @server.anonymous?
 65. @error << :dss if @server.dss?
 66. @error << :null if @server.null?
 67. @error << :export if @server.export?
 68. @error << :des if @server.des?
 69. @error << :rc4 if @server.rc4?
 70. end
 71. def calculate_warning
 72. @warning = []
 73. @warning << :sha1_sig if @server.sha1_sig?
 74. #@warning << :sha1 if @server.sha1?
 75. @warning << :des3 if @server.des3?
 76. end
 77. def calculate_success
 78. @success = []
 79. @success << :pfs if @server.pfs_only?
 80. end
 81. ALL_ERROR = %i(md5_sig md5 anonymous dss null export des rc4)
 82. def all_error
 83. ALL_ERROR
 84. end
 85. ALL_WARNING = %i(sha1_sig des3)
 86. def all_warning
 87. ALL_WARNING
 88. end
 89. ALL_SUCCESS = %i(pfs)
 90. def all_success
 91. ALL_SUCCESS
 92. end
 93. METHODS_SCORES = { SSLv2: 0, SSLv3: 20, TLSv1: 60, TLSv1_1: 80, TLSv1_2: 100 }
 94. def calculate_protocol_score
 95. @protocol_score = @server.supported_protocols.collect { |p| METHODS_SCORES[p] }.min
 96. end
 97. def calculate_key_exchange_score
 98. @key_exchange_score = case @server.key_size
 99. when 0 then 0
 100. when 0...512 then 10
 101. when 512...1024 then 20
 102. when 1024...2048 then 50
 103. when 2048...4096 then 90
 104. else 100
 105. end
 106. end
 107. def calculate_cipher_strengths_score
 108. @cipher_strengths_score = case @server.cipher_size
 109. when 0 then 0
 110. when 0...112 then 10
 111. when 112...128 then 50
 112. when 128...256 then 90
 113. else 100
 114. end
 115. end
 116. end
 117. end
 118. end