Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

51 řádky
1.5KB

 1. require 'socket'
 2. require 'openssl'
 3. require 'nokogiri'
 4. require 'resolv'
 5. module CryptCheck
 6. module Tls
 7. module Xmpp
 8. TLS_NAMESPACE = 'urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls'
 9. RESOLVER = Resolv::DNS.new
 10. class Server < Tls::Server
 11. attr_reader :domain
 12. def initialize(domain, type=:s2s, hostname: nil)
 13. service, port = case type
 14. when :s2s then ['_xmpp-server', 5269]
 15. when :c2s then ['_xmpp-client', 5222]
 16. end
 17. @domain = domain
 18. unless hostname
 19. srv = RESOLVER.getresources("#{service}._tcp.#{domain}", Resolv::DNS::Resource::IN::SRV).sort_by(&:priority).first
 20. if srv
 21. hostname, port = srv.target.to_s, srv.port
 22. else # DNS is not correctly set, guess config…
 23. hostname = domain
 24. end
 25. end
 26. super hostname, port
 27. end
 28. def ssl_connect(socket, context, method, &block)
 29. socket.write "<?xml version='1.0' ?><stream:stream xmlns:stream='http://etherx.jabber.org/streams' xmlns='jabber:client' to='#{@domain}' version='1.0'>"
 30. response = ::Nokogiri::XML socket.recv 4096
 31. starttls = response.xpath '//tls:starttls', tls: TLS_NAMESPACE
 32. raise TLSNotAvailableException unless starttls
 33. @required = !starttls.xpath('//tls:required', tls: TLS_NAMESPACE).nil?
 34. socket.write "<starttls xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-tls' />\r\n"
 35. response = ::Nokogiri::XML socket.recv 4096
 36. raise TLSNotAvailableException unless response.xpath '//tls:proceed', tls: TLS_NAMESPACE
 37. super
 38. end
 39. def required?
 40. @required
 41. end
 42. end
 43. end
 44. end
 45. end