Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

29 řádky
628B

 1. module CryptCheck
 2. class Logger
 3. LEVELS = %i(trace debug info warning error fatal none)
 4. @@level = :info
 5. def self.level=(level)
 6. @@level = level.to_sym
 7. end
 8. def self.log(level, string=nil, output: $stdout, &block)
 9. return unless enabled? level
 10. output.puts(string ? string : block.call)
 11. end
 12. LEVELS.each do |level|
 13. class_eval <<-RUBY_EVAL, __FILE__, __LINE__ + 1
 14. def self.#{level}(string=nil, output: $stdout, &block)
 15. self.log :#{level}, string, output: output, &block
 16. end
 17. RUBY_EVAL
 18. end
 19. private
 20. def self.enabled?(level)
 21. LEVELS.index(level) >= LEVELS.index(@@level)
 22. end
 23. end
 24. end