Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

283 wiersze
5.7 KiB

module CryptCheck
module Tls
class Cipher
TYPES = {
md5: %w(MD5),
sha1: %w(SHA),
sha256: %w(SHA256),
sha384: %w(SHA384),
poly1305: %w(POLY1305),
psk: %w(PSK),
srp: %w(SRP),
anonymous: %w(ADH AECDH),
dss: %w(DSS),
rsa: %w(RSA),
ecdsa: %w(ECDSA),
dh: %w(DH ADH),
ecdh: %w(ECDH AECDH),
dhe: %w(DHE EDH ADH),
ecdhe: %w(ECDHE AECDH),
null: %w(NULL),
export: %w(EXP),
rc2: %w(RC2),
rc4: %w(RC4),
des: %w(DES-CBC),
des3: %w(3DES DES-CBC3),
aes: %w(AES(128|256) AES-(128|256)),
camellia: %w(CAMELLIA(128|256)),
seed: %w(SEED),
idea: %w(IDEA),
chacha20: %w(CHACHA20),
#cbc: %w(CBC),
gcm: %w(GCM),
ccm: %w(CCM)
}
attr_reader :method, :name, :states, :status
def initialize(method, name)
@method, @name = method, name
fetch_states
end
extend Enumerable
def self.each(&block)
SUPPORTED.each &block
end
def self.[](method)
SUPPORTED[method]
end
TYPES.each do |name, ciphers|
class_eval <<-RUBY_EVAL, __FILE__, __LINE__ + 1
def self.#{name}?(cipher)
#{ciphers}.any? { |c| /(^|-)#\{c\}(-|$)/ =~ cipher }
end
def #{name}?
#{ciphers}.any? { |c| /(^|-)#\{c\}(-|$)/ =~ @name }
end
RUBY_EVAL
end
def self.cbc?(cipher)
!aead? cipher
end
def cbc?
!aead?
end
def self.aead?(cipher)
gcm?(cipher) or ccm?(cipher)
end
def aead?
gcm? or ccm?
end
def ssl?
sslv2? or sslv3?
end
def tls?
tlsv1? or tlsv1_1? or tlsv1_2?
end
def pfs?
dhe? or ecdhe?
end
def ecc?
ecdsa? or ecdhe? or ecdh?
end
def sweet32?
size = self.block_size
return false unless size # Not block encryption
size <= 64
end
CHECKS = [
[:psk, Proc.new { |s| s.psk? }, :critical],
[:srp, Proc.new { |s| s.srp? }, :critical],
[:dss, Proc.new { |s| s.dss? }, :critical],
[:anonymous, Proc.new { |s| s.anonymous? }, :critical],
[:null, Proc.new { |s| s.null? }, :critical],
[:export, Proc.new { |s| s.export? }, :critical],
[:des, Proc.new { |s| s.des? }, :critical],
[:md5, Proc.new { |s| s.md5? }, :critical],
[:rc4, Proc.new { |s| s.rc4? }, :error],
[:sweet32, Proc.new { |s| s.sweet32? }, :error],
#[:cbc, Proc.new { |s| s.cbc? }, :warning],
[:dhe, Proc.new { |s| s.dhe? }, :warning],
[:no_pfs, Proc.new { |s| not s.pfs? }, :warning],
[:pfs, Proc.new { |s| s.pfs? }, :good],
[:ecdhe, Proc.new { |s| s.ecdhe? }, :good],
[:aead, Proc.new { |s| s.aead? }, :good],
]
def fetch_states
@states = Status.collect { |s| [s, []] }.to_h
CHECKS.each do |name, check, status|
result = check.call self
@states[status ? status : result] << name if result
end
statuses = @states.reject { |_, v| v.empty? }.keys
@status = Status[statuses]
end
def to_s(type = :long)
case type
when :long
states = @states.collect { |k, vs| vs.collect { |v| v.to_s.colorize k } }.flatten.join ' '
"#{@method} #{@name.colorize @status} [#{states}]"
when :short
@name.colorize @status
end
end
PRIORITY = { good: 1, none: 2, warning: 3, error: 4, critical: 5 }
def self.sort(ciphers)
ciphers.sort do |a, b|
error_a, error_b = PRIORITY[a.score], PRIORITY[b.score]
compare = error_a <=> error_b
next compare unless compare == 0
size_a, size_b = a.size, b.size
compare = size_b <=> size_a
next compare unless compare == 0
dh_a, dh_b = a.dh, b.dh
next -1 if not dh_a and dh_b
next 1 if dh_a and not dh_b
next a.name <=> b.name if not dh_a and not dh_b
compare = b.dh.size <=> a.dh.size
next compare unless compare == 0
a.name <=> b.name
end
end
def self.list(cipher_suite = 'ALL:COMPLEMENTOFALL', method: :TLSv1_2)
context = OpenSSL::SSL::SSLContext.new method
context.ciphers = cipher_suite
ciphers = context.ciphers.collect { |c| self.new method, c }
self.sort ciphers
end
def kex
case
when ecdhe? || ecdh?
:ecdh
when dhe? || dh?
:dh
when dss?
:dss
else
:rsa
end
end
def auth
case
when ecdsa?
:ecdsa
when rsa?
:rsa
when dss?
:dss
when anonymous?
nil
else
:rsa
end
end
def encryption
case
when chacha20?
:chacha20
when aes?
:aes
when camellia?
:camellia
when seed?
:seed
when idea?
:idea
when des3?
:'3des'
when des?
:des
when rc4?
:rc4
when rc2?
:rc2
end
end
def mode
case
when gcm?
:gcm
when ccm?
:ccm
when rc4? || chacha20?
nil
else
:cbc
end
end
def block_size
case self.encryption
when :'3des', :idea, :rc2
64
when :aes, :camellia, :seed
128
else
nil
end
end
def hmac
case
when poly1305?
[:poly1305, 128]
when sha384?
[:sha384, 384]
when sha256?
[:sha256, 256]
when sha1?
[:sha1, 160]
when md5?
[:md5, 128]
end
end
def <=>(other)
status = Status.compare self, other
return status if status != 0
@name <=> other.name
end
ALL = 'ALL:COMPLEMENTOFALL'
SUPPORTED = Method.collect do |m|
context = ::OpenSSL::SSL::SSLContext.new m.to_sym
context.ciphers = ALL
[m, context.ciphers.collect { |c| Cipher.new m, c.first }.sort ]
end.to_h.freeze
end
end
end