Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

44 wiersze
999 B

module CryptCheck
module Tls
class Curve
attr_reader :name
def initialize(name)
@name = name
end
# SUPPORTED = %i(sect163k1 sect163r1 sect163r2 sect193r1
# sect193r2 sect233k1 sect233r1 sect239k1 sect283k1 sect283r1
# sect409k1 sect409r1 sect571k1 sect571r1 secp160k1 secp160r1
# secp160r2 secp192k1 secp192r1 secp224k1 secp224r1 secp256k1
# secp256r1 secp384r1 secp521r1
# prime256v1
# brainpoolP256r1 brainpoolP384r1 brainpoolP512r1)
SUPPORTED = %i(secp256k1 sect283k1 sect283r1 secp384r1
sect409k1 sect409r1 secp521r1 sect571k1 sect571r1
prime192v1 prime256v1
brainpoolP256r1 brainpoolP384r1 brainpoolP512r1).collect { |c| self.new c }.freeze
extend Enumerable
def self.each(&block)
SUPPORTED.each &block
end
def to_s
@name
end
def ==(other)
case other
when String
@name == other.to_sym
when Symbol
@name == other
else
@name == other.name
end
end
end
end
end