Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Nicolas Vinot 37acf426ab Fix XMPP před 5 roky
bin XMPP TLS check před 5 roky
lib Fix XMPP před 5 roky
output XMPP TLS check před 5 roky
spec Prepare for stuff outside HTTPS před 5 roky
.gitignore Handle SSL/TLS timeout před 5 roky
Gemfile Fix XMPP před 5 roky
LICENSE Initial commit před 6 roky
Makefile Handle SSL/TLS timeout před 5 roky
patch Handle SSL/TLS timeout před 5 roky