Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
220B

  1. module CryptCheck
  2. module Tls
  3. module Smtp
  4. def self.analyze_from_file(file, output)
  5. Tls.analyze_from_file file, 'output/smtp.erb', output, port: 25, server_class: Server, grade_class: Grade
  6. end
  7. end
  8. end
  9. end