Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

22 wiersze
438B

 1. #!/usr/bin/env ruby
 2. $:.unshift 'lib'
 3. require 'logging'
 4. require 'cryptcheck'
 5. GROUP_NAME = 'Top 100 Alexa'
 6. ::Logging.logger.root.appenders = ::Logging.appenders.stdout
 7. ::Logging.logger.root.level = :error
 8. hosts = []
 9. ::File.open('top-1m.csv', 'r') do |file|
 10. i = 0
 11. while line = file.gets
 12. hosts << [GROUP_NAME, line.strip.split(',')[1]]
 13. i += 1
 14. break if i == 100
 15. end
 16. end
 17. ::CryptCheck::Tls::Https.analyze hosts, 'output/alexa.html'