Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

83 lines
1.6KB

 1. describe CryptCheck::Statused do
 2. def match_status(actual, **expected)
 3. expected = ::CryptCheck::Status.empty.merge expected
 4. expect(actual.status).to eq expected
 5. end
 6. describe '::status' do
 7. it 'must return empty if no check nor child' do
 8. statused = Class.new do
 9. include ::CryptCheck::Statused
 10. end.new
 11. match_status statused
 12. end
 13. it 'must return personal status if no child' do
 14. statused = Class.new do
 15. include ::CryptCheck::Statused
 16. def checks
 17. [
 18. [:foo, -> (_) { true }, :critical],
 19. [:bar, -> (_) { :error }],
 20. [:baz, -> (_) { false }]
 21. ]
 22. end
 23. end.new
 24. match_status statused, critical: %i(foo), error: %i(bar)
 25. end
 26. it 'must return personal and children statuses' do
 27. child = Class.new do
 28. include ::CryptCheck::Statused
 29. def checks
 30. [[:bar, -> (_) { :error }]]
 31. end
 32. end.new
 33. parent = Class.new do
 34. include ::CryptCheck::Statused
 35. def initialize(child)
 36. @child = child
 37. end
 38. def checks
 39. [[:foo, -> (_) { :critical }]]
 40. end
 41. def children
 42. [@child]
 43. end
 44. end.new(child)
 45. match_status parent, critical: %i(foo), error: %i(bar)
 46. end
 47. it 'must return remove duplicated status' do
 48. child = Class.new do
 49. include ::CryptCheck::Statused
 50. def checks
 51. [[:foo, -> (_) { :critical }]]
 52. end
 53. end.new
 54. parent = Class.new do
 55. include ::CryptCheck::Statused
 56. def initialize(child)
 57. @child = child
 58. end
 59. def checks
 60. [[:foo, -> (_) { :critical }]]
 61. end
 62. def children
 63. [@child]
 64. end
 65. end.new(child)
 66. match_status parent, critical: %i(foo)
 67. end
 68. end
 69. end