Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

112 wiersze
2.5KB

 1. module CryptCheck
 2. module Tls
 3. class Cipher
 4. TYPES = {
 5. md5: %w(MD5),
 6. sha1: %w(SHA),
 7. psk: %w(PSK),
 8. srp: %w(SRP),
 9. anonymous: %w(ADH AECDH),
 10. dss: %w(DSS),
 11. null: %w(NULL),
 12. export: %w(EXP),
 13. des: %w(DES-CBC),
 14. rc2: %w(RC2),
 15. rc4: %w(RC4),
 16. des3: %w(3DES DES-CBC3),
 17. pfs: %w(DHE EDH ECDHE ECDH)
 18. }
 19. attr_reader :protocol, :name, :size, :dh
 20. def initialize(protocol, cipher, dh=nil)
 21. @protocol, @dh = protocol, dh
 22. @name, _, @size = cipher
 23. end
 24. TYPES.each do |name, ciphers|
 25. class_eval <<-RUBY_EVAL, __FILE__, __LINE__ + 1
 26. def self.#{name}?(cipher)
 27. #{ciphers}.any? { |c| /(^|-)#\{c\}(-|$)/ =~ cipher }
 28. end
 29. def #{name}?
 30. #{ciphers}.any? { |c| /(^|-)#\{c\}(-|$)/ =~ @name }
 31. end
 32. RUBY_EVAL
 33. end
 34. def ssl?
 35. sslv2? or sslv3?
 36. end
 37. def tls?
 38. tlsv1? or tlsv1_1? or tlsv1_2?
 39. end
 40. def colorize
 41. colors = case
 42. when dss?,
 43. anonymous?,
 44. null?,
 45. export?,
 46. md5?,
 47. des?,
 48. rc4?
 49. { color: :white, background: :red }
 50. when des3?
 51. { color: :yellow }
 52. when pfs?
 53. { color: :green }
 54. end
 55. @name.colorize colors
 56. end
 57. def state
 58. ok = Proc.new { |n| self.send "#{n}?" }
 59. {
 60. success: %i(pfs).select { |n| ok.call n },
 61. warning: %i().select { |n| ok.call n },
 62. danger: %i(des3).select { |n| ok.call n },
 63. error: %i(dss md5 psk srp anonymous null export des rc2 rc4).select { |n| ok.call n }
 64. }
 65. end
 66. def score
 67. state = self.state
 68. return :error unless state[:error].empty?
 69. return :danger unless state[:danger].empty?
 70. return :warning unless state[:warning].empty?
 71. return :success unless state[:success].empty?
 72. :none
 73. end
 74. PRIORITY = { success: 1, none: 2, warning: 3, danger: 4, error: 5 }
 75. def self.sort(ciphers)
 76. ciphers.sort do |a, b|
 77. error_a, error_b = PRIORITY[a.score], PRIORITY[b.score]
 78. compare = error_a <=> error_b
 79. next compare unless compare == 0
 80. size_a, size_b = a.size, b.size
 81. compare = size_b <=> size_a
 82. next compare unless compare == 0
 83. dh_a, dh_b = a.dh, b.dh
 84. next -1 if not dh_a and dh_b
 85. next 1 if dh_a and not dh_b
 86. next a.name <=> b.name if not dh_a and not dh_b
 87. compare = b.dh.size <=> a.dh.size
 88. next compare unless compare == 0
 89. a.name <=> b.name
 90. end
 91. end
 92. end
 93. end
 94. end