1 Ревизии (d60d325e044743f459c3093650f06a0b26beeae6)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris d60d325e04 Binaries for new version преди 2 години
  Nicolas Vinot c3bb0213bd Manager LD_LIBRARY_PATH from bin преди 4 години
  Nicolas Vinot 777d220b28 Prepare for stuff outside HTTPS преди 5 години