8 Ревизии (d60d325e044743f459c3093650f06a0b26beeae6)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris d60d325e04 Binaries for new version преди 2 години
  aeris 9ad705beba Improve scripts преди 3 години
  Aeris f1c14eef39 More unit tests (XMPP) преди 4 години
  Aeris c1499fc6e6 Move up host resolving for speed ehanchement преди 4 години
  Aeris d92bf21832 Fix log level on runner преди 4 години
  Nicolas Vinot 67b2654e22 Refactoring for usage on RoR application преди 4 години
  Nicolas Vinot 4fa9497a0d Refactor logging преди 4 години
  Nicolas Vinot c3bb0213bd Manager LD_LIBRARY_PATH from bin преди 4 години
  Nicolas Vinot 6a5f1747f2 XMPP TLS check преди 5 години