5 Коміти (a2c38b05b0820eec06cc000f9c0e883a7421dcf4)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Aeris a2c38b05b0 Unit tests 4 роки тому
  Aeris c1499fc6e6 Move up host resolving for speed ehanchement 4 роки тому
  Nicolas Vinot 340c4a445d Some fixes 5 роки тому
  Nicolas Vinot 6a5f1747f2 XMPP TLS check 5 роки тому
  Nicolas Vinot 777d220b28 Prepare for stuff outside HTTPS 5 роки тому