81 Ревизии (8d3c33d516a125eabc0df3c2bfbbd4866535590f)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris 8d3c33d516 Include fingerprint certificate преди 4 години
  aeris b6055e7d90 Fix grade color преди 4 години
  aeris 971f05c524 Export result to hash преди 4 години
  aeris 9cfea50107 Change grade to module преди 4 години
  aeris 2b8f102bb5 Refactor checks & states преди 4 години
  aeris c75601dad4 Handle corner cases during protocol error преди 4 години
  aeris c25c9f1636 Better to not duplicate checks преди 4 години
  aeris 366a078dee Manage host преди 4 години
  aeris e0808a3937 Manage grades преди 4 години
  aeris c64c154b50 Move checks in children again преди 4 години
  aeris 5e1715b0fc Remove Statused class преди 4 години
  aeris 2105242e0a Move TLS engine outside server преди 4 години
  aeris 416737d33c Move checks from grade to server/cert/key/dh преди 4 години
  aeris 13fa9541d6 Better way to manage status преди 4 години
  aeris 4fa17e724f Better way to manager TLS methods as symbol преди 4 години
  aeris 5950312ef5 Clean unit tests преди 4 години
  aeris ba1f0e7c34 Tests for supported methods преди 4 години
  aeris 5976e801d8 On SSLv2, peer chain is nil and not [] преди 4 години
  aeris 15f8574213 Fix curves preference detection преди 4 години
  aeris 4d90d2e643 Better curve detection, detecting new corner case when server preference enforced преди 4 години
  aeris ef0834900f Test cert signature for server преди 4 години
  aeris 550171862a Fake time for tests преди 4 години
  aeris 48cd65e6e2 Fix some bugs преди 4 години
  aeris 5c08e8c44b Encapsulate certificate/chain преди 4 години
  aeris d1efc0ec07 Verify certificates during checks преди 4 години
  aeris e28b857213 Certificate trust chain check преди 4 години
  aeris a97668a5f8 Fetch curves preference преди 4 години
  aeris d92523e4f2 Improving output преди 4 години
  aeris f1860ab3ed Refactor TLS server преди 4 години
  aeris 61032231b2 Handle case of multiple certificates преди 4 години
  aeris 845626ee45 Refactor some checks преди 4 години
  aeris d0160f1067 Status helper преди 4 години
  aeris 52a19f8c35 TLS server for testing преди 4 години
  aeris 0c3bda1467 Don't check for supported curves if cipher not supported at all преди 4 години
  aeris bd67ce8347 Refactor FALLBACK_SCSV преди 4 години
  aeris 0f67db070b Add X25519 to supported ECC curves преди 4 години
  aeris 5dbf67e0d0 Better and more concise logging преди 4 години
  aeris e39b7670f1 Fix AEAD and weak key checks преди 4 години
  aeris dbc58944ac Check for PSK and SRP ciphers преди 4 години
  aeris 299725996b Display curve for ECC key преди 4 години
  aeris a212aa0711 Bad exception handling преди 4 години
  aeris f209e17f5d Check for must_staple cert extension преди 4 години
  aeris 8a1c4f8856 Check for TLS_FALLBACK_SCSV преди 4 години
  aeris e604c11e13 Refactor test checks преди 4 години
  aeris 2d014181b4 Remove score преди 4 години
  aeris 5c3a32396d Separate ECC from RSA for key status преди 4 години
  aeris 04ae17945d Test for ECC curves support преди 4 години
  aeris d043c3db4e 3DES is error (sweet32) преди 4 години
  Aeris e46a1c14c5 Override TLS version **and** ciphers for HTTParty преди 5 години
  Aeris c34802c7ec Better error handling преди 5 години