3 Ревизии (8b6f08ab4d3db39aa31dc91fa09ea23b5b3cb98c)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Aeris 8b6f08ab4d Activate sslv2 and sslv3 on openssl 1.0.2g преди 4 години
  Nicolas Vinot 340c4a445d Some fixes преди 5 години
  Nicolas Vinot 6a5f1747f2 XMPP TLS check преди 5 години