2 Ревизии (7ec4b5a45f20e497939ba6a655413ce2ab41b51b)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris 7ec4b5a45f Update patches преди 4 години
  aeris 8a1c4f8856 Check for TLS_FALLBACK_SCSV преди 4 години