1 Ревизии (6a5f1747f2fa2dcaf096933a4327518ec884506b)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Nicolas Vinot 6a5f1747f2 XMPP TLS check преди 5 години