3 Ревизии (67b2654e228c46265434ae76c0b8def0afb442ab)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Nicolas Vinot c3bb0213bd Manager LD_LIBRARY_PATH from bin преди 5 години
  Nicolas Vinot 340c4a445d Some fixes преди 5 години
  Nicolas Vinot 777d220b28 Prepare for stuff outside HTTPS преди 6 години