2 Incheckningar (48cd65e6e27bb0ee3145232c6bb23d5f54feee94)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  aeris 7ec4b5a45f Update patches 4 år sedan
  aeris 8a1c4f8856 Check for TLS_FALLBACK_SCSV 4 år sedan