2 Ревизии (48cd65e6e27bb0ee3145232c6bb23d5f54feee94)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris 7ec4b5a45f Update patches преди 4 години
  aeris 8a1c4f8856 Check for TLS_FALLBACK_SCSV преди 4 години