2 Ревизии (395d78bc643b280a73419053309c503d98389d73)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris 7ec4b5a45f Update patches преди 3 години
  aeris 04ae17945d Test for ECC curves support преди 3 години