2 Ревизии (395d78bc643b280a73419053309c503d98389d73)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris 7ec4b5a45f Update patches преди 4 години
  aeris 8a1c4f8856 Check for TLS_FALLBACK_SCSV преди 4 години