12 Комити (340c4a445d048ec20dfa32ea42d9574363881ae4)
 

Аутор SHA1 Порука Датум
  Nicolas Vinot 340c4a445d Some fixes пре 5 година
  Nicolas Vinot 0559ed0597 TCP/UDP client пре 5 година
  Nicolas Vinot 37acf426ab Fix XMPP пре 5 година
  Nicolas Vinot 6a5f1747f2 XMPP TLS check пре 5 година
  Nicolas Vinot 777d220b28 Prepare for stuff outside HTTPS пре 5 година
  Nicolas Vinot a0a2dc8813 Refactor runner пре 5 година
  Nicolas Vinot d356969013 Verify cert chain and hostname пре 5 година
  Nicolas Vinot 1b8ed72057 Colorize output пре 5 година
  Nicolas Vinot 81cae577bc Update hosts пре 5 година
  Nicolas Vinot b62ef5192b Handle SSL/TLS timeout пре 5 година
  Nicolas Vinot ffa44a0043 Direct testing SSL/TLS server without SSLLabs пре 5 година
  Nicolas Vinot f9f6645aa6 Initial commit пре 5 година