12 Ревизии (340c4a445d048ec20dfa32ea42d9574363881ae4)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Nicolas Vinot 340c4a445d Some fixes преди 4 години
  Nicolas Vinot 0559ed0597 TCP/UDP client преди 5 години
  Nicolas Vinot 37acf426ab Fix XMPP преди 5 години
  Nicolas Vinot 6a5f1747f2 XMPP TLS check преди 5 години
  Nicolas Vinot 777d220b28 Prepare for stuff outside HTTPS преди 5 години
  Nicolas Vinot a0a2dc8813 Refactor runner преди 5 години
  Nicolas Vinot d356969013 Verify cert chain and hostname преди 5 години
  Nicolas Vinot 1b8ed72057 Colorize output преди 5 години
  Nicolas Vinot 81cae577bc Update hosts преди 5 години
  Nicolas Vinot b62ef5192b Handle SSL/TLS timeout преди 5 години
  Nicolas Vinot ffa44a0043 Direct testing SSL/TLS server without SSLLabs преди 5 години
  Nicolas Vinot f9f6645aa6 Initial commit преди 5 години