2 Ревизии (2ca1b83afc0f760e505457a7fd48cfcdd91ebcd2)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris 7ec4b5a45f Update patches преди 5 години
  aeris 04ae17945d Test for ECC curves support преди 5 години