8 Ревизии (0f451951704dc163133f579d5d2580de7e9f89d8)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  aeris b5e828a139 Fix test for ECDH curves преди 3 години
  Aeris 41cdbaa83f More unit tests (SMTP) преди 4 години
  Aeris f1c14eef39 More unit tests (XMPP) преди 4 години
  Aeris 5aa9a975fe More unit tests (HTTPS) преди 4 години
  Aeris a2c38b05b0 Unit tests преди 4 години
  Aeris cf9a606a72 Remove old test resources преди 4 години
  Nicolas Vinot 777d220b28 Prepare for stuff outside HTTPS преди 5 години
  Nicolas Vinot f9f6645aa6 Initial commit преди 5 години