Przeglądaj źródła

Fix badly named patch

new-scoring
aeris 3 lat temu
rodzic
commit
e54f083674
2 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      Makefile
  2. +0
    -0
      disable_digest_check.patch

+ 1
- 1
Makefile Wyświetl plik

@@ -45,7 +45,7 @@ build/$(OPENSSL_NAME).tar.gz: | build/
$(OPENSSL_DIR)/: build/$(OPENSSL_NAME).tar.gz build/chacha-poly.patch
tar -C build -xf build/$(OPENSSL_NAME).tar.gz
patch -d $(OPENSSL_DIR) -p1 < build/chacha-poly.patch
patch -d $(OPENSSL_DIR) -p1 < disable_digest_check.path
patch -d $(OPENSSL_DIR) -p1 < disable_digest_check.patch

$(OPENSSL_DIR)/Makefile: | $(OPENSSL_DIR)/
#cd $(OPENSSL_DIR) && ./Configure enable-ssl2 enable-ssl3 enable-weak-ssl-ciphers enable-zlib enable-rc5 enable-rc2 enable-gost enable-md2 enable-mdc2 enable-shared linux-x86_64


disable_digest_check.path → disable_digest_check.patch Wyświetl plik


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz