Преглед на файлове

Fix check_https

new-scoring
aeris преди 4 години
родител
ревизия
cdf9f62534
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 10 реда
  1. +1
    -10
      bin/check_https.rb

+ 1
- 10
bin/check_https.rb Целия файл

@@ -3,13 +3,4 @@ $:.unshift File.expand_path File.join File.dirname(__FILE__), '../lib'
require 'rubygems'
require 'bundler/setup'
require 'cryptcheck'

name = ARGV[0] || 'index'
file = ::File.join 'output', "#{name}.yml"
if ::File.exist? file
::CryptCheck::Logger.level = ENV['LOG'] || :none
::CryptCheck::Tls::Https.analyze_file file, "output/#{name}.html"
else
::CryptCheck::Logger.level = ENV['LOG'] || :info
::CryptCheck::Tls::Https.analyze ARGV[0], (ARGV[1] || 443)
end
::CryptCheck::Tls::Https::Host.new ARGV[0], ARGV.fetch(1, 443)

Loading…
Отказ
Запис